FONGS THEN AIRFLOW DYEING MACHINE

61 X FONGS THEN AIRFLOW DYEING MACHINE/HTHP SHELL TYPE

 

8 X 50kg Capacity, Year 2007/8

12 X 250kg Capacity, Year 2006/7/8

1 X 500kg Capacity, Year 2007

9 X 1000kg Capacity, Year 2007/8

31 X 1500kg Capacity, Year 2007/8

Running In Factory

 

Ref. No. BPMB11177